NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie en is ontwikkeld door Roy Martina, arts en vitaliteitscoach. Met NEI-therapie kan men de belemmerende emoties, die je tegenhouden om dt te bereiken wat je wilt, op een simpele manier integreren (in balans brengen). En dit kan van alles zijn: op het vlak van relaties, gezondheid, een lichamelijke klacht, stoppen met een verslaving, verwerken van nare gebeurtenissen enz.

Het is een techniek, die ons succesvoller kan maken op financieel, relationeel, emotioneel, mentaal, spiritueel, fysiek en gezondheidsgebied.

Hoe werkt NEI?

De meeste mensen laten hun leven bepalen door anderen. Hoe vaak ben je niet uren na een gesprek nog boos of gefrustreerd? Hoe vaak zijn we niet bang voor iets wat niet zal gebeuren? Wat bepaalt ons gedrag en ons voelen?

Ons gedrag wordt bepaald door ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn wordt geprogrammeerd door onze ervaringen, zoals bij een computer. Veel van onze programma's komen van vroeger toen we nog kind waren. Hoe we werden opgevangen als baby, als kind enz. Vaak kan zelfs de periode van voor onze geboorte van invloed zijn. Deze informatie noemen we wel 'emotionele virussen'.

Een emotionele virus is een geest/lichaamspatroon, waarbij een trauma, incident of negatieve ervaring opgeslagen wordt in de cellen of organen van het lichaam. Dit heeft te maken met onze lichamelijke ontvankelijkheid op dat moment. En ook met het feit of de emotie in n hersenhelft wordt geregistreerd of in beide. Om een emotie normaal te kunnen verwerken moet het door beide hersenhelften worden geregistreerd.

Wat is E.E.?

E.E. staat voor Emotioneel Evenwicht en is een unieke revolutionaire methode gebaseerd op de oeroude kennis uit het Oosten van energiebanen. Deze energiebanen spelen een centrale rol bij het verwerken van emoties en het toepassen van datgene, waarin men gelooft. Het is een simpele methode, die de relatie laat zien tussen hoe men zich lichamelijk voelt en het gedrag wat men vertoont.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van acupressuurpunten op de meridiaanbanen in het lichaam. Met deze methode kunnen zaken, zoals moeheid, hoofdpijn, nervositeit, angsten en fobien behandeld worden.

Wat gebeurt er tijdens een consult?

De NEI-therapeute maakt gebruikt van speciale spiertesten en door specifieke vragen te stellen aan het onderbewuste kan de zij precies uitvinden welke de negatieve blokkerende emoties zijn. Daarna wordt er teruggegaan naar de eerste keer, dat deze emoties werden ervaren. Hierdoor wordt het hersendeel ingeschakeld, waarin dit incident geregistreerd werd. Nu gebruikt de NEI-therapeute een speciale techniek om de beide hersenhelften te integreren, waardoor de blokkerende emoties onmiddellijk vrijkomen en losgelaten worden. Nadat de blokkerende emoties zijn losgelaten, is de weg vrij, zodat de heling kan beginnen.

De behandeling wordt vaak als plezierig ervaren, niet confronterend en geeft veel opluchting en energie, niet in de laatste plaats door de inzichten, die men krijgt.

Kunt u zelf ook bijdragen tot uw heling?

Jazeker, dit is zelfs noodzakelijk. U kunt alleen tot verbetering of volledige genezing komen, als u er zelf achter staat en bereid bent, met ondersteuning van de NEI-therapeute, actie te ondernemen.

Bij de E.E.-methode krijgt u een eigen 'sleutel' mee, zodat u op ieder gewenst moment deze methode kan toepassen.

De NEI-therapeute heeft verschillende homeopathische middelen tot haar beschikking, die het helingsproces ondersteunen. Deze middelen zijn eveneens ontwikkeld door Roy Martina.

U kan ook kiezen om eerst eens kennis te maken met de NEI-therapie om te ervaren of deze therapie iets voor u kan betekenen. In dit geval kunt u om een intakegesprek vragen, die een half uur duurt.

Een artikel geschreven door Dhr. Nico Siegmann .

Website url: http://home.zonnet.nl/nsmann/index.html

Onze dank hiervoor.