Methode voor Zuivering en Bescherming

Sluit pagina zelf
 

Het onderstaande verteld u wat u moet doen om uw zelf te zuiveren en te beschermen.  Dit is een stevige ritueel die u wekelijks of in het begin dagelijks kan opzeggen en of doen.

Ik zelf heb het ook gedaan en heb hierbij tijdens de trilling ( zie hieronder ) mijn eigen gebaren, gevoel en woorden gezegd.

Volg dus uw eigen gebaren hierbij, woorden en gevoel. Terwel u in de trilling zit zegt u het zuiverings ritueel op.

Lees eerst het hele verhaal door en begin dan met de trilling waarbij de zuiverings ritueel word opgezegd.

Heel veel succes, Bianca

Hier staat copyright op en is opgenomen op spiritlijn en behoort tot de website van www.pranja.nl toe.

Met dank aan Frans voor de toestemming hiervoor.

 

----------------

 

Print deze pagina als vaste referentie
(En kijk regelmatig voor nieuwere versies.)

Versie 5.2

door Steven Lumiere, © Copyright 1995-2005. All rights reserved.
www.energyreality.com ,
steven@energyreality.com

Met toestemming van Steven is de methode door mij  ( Frans van Pranja) in het Nederlands vertaald. Gezien het niet alledaagse Engels en de soms bewuste foutieve grammaticale opbouw, alsmede begrippen die in het Engels een grotere esoterische betekenis hebben, heb ik naar beste kunnen vertaald. Voor mij voelt de vertaling goed aan en werkt het, maar met het Nederlandse begrip, kan je altijd het Engelse origineel uitspreken, neem diegene die het beste aanvoelt voor je.

U mag dit document met bronvermelding kopiëren en doorgeven, maar voor enig commercieel gebruik is uitdrukkelijk vooraf toestemming van de auteur nodig.

Vertaling Frans Biemans – www.pranja.nl info@pranja.nl

 

(Als het volgende bizar overkomt . . .

Overweeg dan het feit dat alle radio muziek van klassiek tot heavy metal, alle TV uitzendingen van nieuws tot films, zowel mooie films, als horror films en miljoenen gesprekken van mobieltjes tegelijkertijd, op dit moment de lucht gebruiken, rondom uw lichaam. Deze energieën gaan ook door uw lichaam, op dit moment, onzichtbaar, onhoorbaar, zonder dat u dat merkt. De reden dat het geen effect heeft is omdat het niet speciaal op u gericht is, maar op de radio en de TV.

 

Bovenzintuiglijke waarneming is vastgesteld door de moderne wetenschap.

Zoals de wetenschap heeft vastgesteld, openbaren onze vijf fysieke zintuigen zeer weinig van wat er eigenlijk rondom is en bestaat in ons heelal. Die "onzichtbare" energieën worden al lang waargenomen door middel van bovenzintuiglijke waarneming. Met de versnelling van de technologie, zal het slecht een kwestie van tijd zijn, voordat de wetenschap alle andere krachten en invloeden ontdekt, waarvan mensen met een hoger ontvankelijks vermogen zich al lang bewust waren.

 

Het geestelijk meer ontwaken en bewust worden van de werkelijkheid, samen met een handhaven van een evenwichtig bewustzijn, brengt en vraagt om een grotere vrijheid.

Er bestaan op niet stoffelijke niveaus (Etherisch, Astraal/Emotioneel en Mentaal/ Gedachte) enkele krachten en invloeden, die niet het beste met ons voor hebben. Ze hebben hun eigen agenda ten koste van ons. U kunt uzelf niet van zulke invloeden ontdoen, als u niet open staat voor het concept dat ze er zijn. Ook dient als dien overeenkomstig te handelen en u zelf zuiveren en beschermen. U kunt gecontroleerd worden door datgene waar u niet bewust van bent. U krijgt de controle en vrijheid door er zich meer bewust van te worden. U kunt niet iets controleren, in uw leven, door de invloed te ontkennen. Beïnvloeding ontkennen en net doen of het niet bestaat zult u er niet tegen beschermen. Bijvoorbeeld: de meeste mensen ontkennen de invloed van eetgewoontes op hun gezondheid in de veronderstelling dat ze kunnen eten wat ze willen, zonder dat dat kwaad kan. Jaren later eindigen ze met dichtgeslipte slagaders, kanker of krijgen met een ander gezondheidsprobleem te maken. Dit is niet wat u wilt. Het zal slechts de relatie door dat wat u beïnvloed verhogen. De juiste houding en stappen om vrij te zijn van schadelijke beïnvloeding zijn: 1. Aanvaart de mogelijkheid dat u beïnvloed kunt worden. 2. Tracht u zich bewust te zijn van zulke mogelijke beïnvloedingen met een onafhankelijk bewustzijnsvermogen (zonder dat het een obsessie is). 3. Neem in bescheidenheid aan, dat u mogelijk nog niet in staat bent om deze beïnvloeding volledig te kunnen waarnemen. 4. Observeer alle veranderingen die voortvloeien uit de acties die u ondernomen heeft om uzelf te zuiveren en te beschermen. 5. Neem alle verandering waar, die voortkomen uit de acties om u te zuiveren en te beschermen.

 

Een val om te vermijden en hoe er uit te komen, als dat nodig is.

Essentieel is het, om aan de slag te gaan met een zekere mate van onverschilligheid.

Sommige mensen raken verstrikt in een obsessie door de mogelijkheden van dergelijke invloeden en in werkelijkheid creëren is een gevecht met beïnvloeding van door hun zelf geproduceerde veronderstellingen en gedachtevormen.

Door hun vrees en obsessies voor dergelijke invloeden, produceren zij gedachtevormen van zulke beïnvloedingen, die hen aanvallen die heel echt overkomen. Hoewel ze niet echt zijn, kunnen echter de effecten en ervaring als het echt aanvoelen. Dergelijke invloeden zijn hun eigen creaties. Er is een algemene wet in het heelal dat “Het hogere het lagere kan controleren” Met andere woorden, het meer geëvolueerde kan het minder geëvolueerde controleren, simpel doordat de meer geëvolueerde dichter bij de Bron staan en ze daardoor over een grotere spirituele kracht beschikken. Daarom kan, om het even welke vrees dan ook, voor dergelijke invloed worden weggenomen, wanneer u het feit erkent, dat iedere invloed die kwaadwillig is minder geëvolueerd is, verder van Bron af staat en daardoor minder geestelijke kracht heeft dan u. Als iemand zelf veroorzaakte gedachten of schadelijke invloeden heeft gecreëerd, die hen aanvallen, dan kunnen ze een dergelijk gevecht met deze gedachtevormen niet winnen. Dat komt, omdat ze aan het vechten zijn tegen de verkeerde vijand, de gedachtevormen zelf, terwijl zij tegen de oorspronkelijke oorzaak binnen zichzelf zouden moeten vechten, een deel van hun onderbewuste.

De oplossing voor deze situatie is als volgt:


1. Bepaal hoe de obsessie en angst voor dergelijke invloeden beëindigd kunnen worden.
2. Aanvaart de beïnvloeding ten volle als een eigen creatie.
3. Door de daarvoor bestemde bevelen te gebruiken, speciaal om zelf geproduceerde gedachtevormen te desintegreren. (Zie het bevel voor het oplossen van zelf geproduceerde schadelijk invloeden of aanvallen in de pagina Aanvullende Reiniging en Beschermingsmethode voor ongewone situaties).

 

Over de bevelen en waarom ze werken.

De auteur gebruikt deze bevelen ongeveer 18 jaar met vele honderden cliënten en zij hebben bewezen hoogst efficiënt te zijn. Zij roepen een hogere macht aan, die altijd beschikbaar om te helpen met het zuiveren, verlossen, bevrijden van individuele personen en van de mensheid. Wanneer u met de macht van de Universele Krachten van het Licht (of gelijkwaardig vervangingswoord) beveelt, wordt u gesteund en bekrachtigd u uw bevel met de alomtegenwoordige kracht van Onvoorwaardelijke Liefde, Licht en Evolutie, zoals deze door de planeet vloeit. En hoewel het er soms niet zo op lijkt als je naar het nieuws kijkt of de krant leest, het Licht HEEFT de overhand en het VOERT de controle op onze planeet De duisternis is aanwezig op dit moment, als tegenstelling van het Licht en het genereert daardoor meer Licht bewustzijn. De “Duivel” weet werkelijk niet voor wie hij werkt. Het zijn de uitdagingen die ons sterker maken. De uitdagingen waar we vandaag voor staan zijn tijdelijk, maar de voordelen die er uit voortkomen voor ons bewustzijn zijn eeuwigdurend. Waargenomen vanuit een hoger, meer en uitgebreider perspectief van over miljoenen jaren, is deze periode waar de mensheid door gaat een moment van “geseling” door verkeerde keuzes in het verleden gemaakt, veroorzaakt door het Karma van verkeerde handelingen in het verleden. De mensheid LEERT van zijn fouten en KEERT terug op het pad van Het Licht. Het allesomvattende Licht zorgt ervoor dat dit gebeurd - en is voor u beschikbaar zodra je het aanroept.

 

Zelfreinigingsmethode, deel een:


Algemene doelstelling van het bevel voor Zuivering en Instandhouding ervan.

De reden en het doel van dit bevel kan als volgt worden uitgelegd. Als de wereld en de energetische lichamen van de mensen worden bezien vanuit een hoger perspectief, waar alle niveaus van de werkelijkheid (etherisch, emotioneel, geestelijk en oorzakelijk) worden bezien van voorbij de fysieke sluier welke normaal deze ervaring blokkeert. Kan duidelijk worden gezien, dat er vele schadelijk invloeden en interventies zijn, bijna overal, die mensen in belangrijke mate hinderen en schade berokkenen tijdens hun leven. Bijvoorbeeld, de aarde wordt bevolkt met mensen die dood zijn gegaan, maar niet naar het Licht zijn gegaan na hun dood en dus aardgebonden zijn. Deze ronddwalende aardgebonden ontlichaamden, hebben hun fysieke verlangens voor eten, sex, alcohol, drugs en geweld, maar bestaan zonder het benodigde lichaam om hun aan behoeften te voldoen. Dus, hechten ze zich aan levende mensen ten einde de gevoelens te krijgen, die bij het vervullen van deze verslavingen horen. Slecht zelden ontmoet ik mensen, die niet zulke parasiterende ontlichaamden aan zich gebonden heeft. Het is bijna altijd het geval. Het is niet iets om bang voor te zijn, omdat je nu de kennis en de kracht krijgt om je van hen te ontdoen. Ze willen dat je bang bent en dat je ze ontkent, zodat ze kunnen doorgaan met hun parasiterende bezigheden. Het is erg gemakkelijk om van hen af te komen. U hoeft slechts het onderstaande bevel te geven en ze zullen weg gaan. Als je het bevel niet geeft, zal je vele slechte dagen kennen en mogelijk misschien ziek worden. Als je het bevel minsten een keer per week geeft, iets dat slechts 30 seconden vraagt, zal je voornamelijk goede dagen hebben en je gezondheid zal beter en beter worden. Probeer het voor jezelf uit. Wanneer je je miserabel voelt, geef dan het bevel en zie of het verschil maakt. Geef het bevel in het bijzonder als je er niets voor voelt om het te doen, omdat dit een indicatie is dat je een ontlichaamde hebt, die je probeert te ontmoedigen om het bevel te geven zodat hij niet verwijdert wordt.

(Nogmaals, als het volgende je bizar in de oren klinkt . . .

Overweeg dan het feit dat alle radio muziek van klassiek tot heavy metal, alle TV uitzendingen van nieuws tot films, zowel mooie films, als horror films en miljoenen gesprekken van mobieltjes tegelijkertijd, op dit moment de lucht gebruiken, rondom uw lichaam. Deze energieën gaan ook door uw lichaam, op dit moment, onzichtbaar, onhoorbaar, zonder dat u dat merkt. De reden dat het geen effect heeft is omdat het niet speciaal op u gericht is, maar op de radio en de TV.

Voor volledige effectiviteit is het belangrijk het bevel werkelijk te begrijpen. Het wordt hieronder in detail behandeld. Het is opzettelijk geschreven in ongepast Engels op zo’n manier, dat het zijn maximum doeltreffendheid zal generen. De huidige grammatica regels zijn in deze situatie niet volledig van toepassing.

 

Voor een duidelijker omschrijving ga naar Uitleg

De delen worden als volgt verklaard en samengesteld.

"Ik laat alle overeenkomsten los, die niet stroken met mijn goddelijk plan voor alle niveaus, bewust, onderbewust en superbewust, doorheen alle tijden en dimensies, voor altijd, met;"dit refereert aan" alles dat niet in overeenstemming is met het goddelijk plan van mijn totale zijn en mijn leven"

"en met de kracht van de Universele Krachten van het Licht, ik beveel:" refereert ook naar "alles dat niet in strookt met het goddelijk plan van mijn totale zijn en mijn leven"

Definities van de gebruikte woorden: (Ze staan de volgorde waarin ze binnen het bevel worden gebruikt, nieuwe toegevoegde woorden zijn vet. Ze zijn sluwer geworden en er zijn nieuwe zaken ontdekt.

Overeenkomsten = een energie uitwisseling gewoonlijk op een onderbewust niveau, dat wordt opgezet, zodat zij zich aan u kunnen koppelen. Bijvoorbeeld, op een dag voelt u er niets voor om te gaan werken. Ze fluisteren in uw onderbewustzijn, ", ik zal u een verontschuldiging geven door ervoor te zorgen dat u zich niet goed voelt, dit in ruil voor een beetje van uw levenskracht." Uw onderbewustzijn gaat akkoord en daarmee heeft u een ontlichaamde gekoppeld. Veel andere voorbeelden zouden kunnen worden gegeven. 

Onderbewust = onderbewustzijn, het niveau van ons bewustzijn dat bestaat onder het normale bewustzijn en meer heeft te maken met het automatisch bijeengaren van informaties en de automatische functies van ons wezen.

Superbewustzijn = Het hogere bewustzijn, boven het normale niveau van bewustzijn, het welke op astraal, geestelijk of in hogere spirituele werelden kan zijn.

Universele Kracht van Licht = een Universele Kracht van Licht en Liefde, die slechts het hoogste goed voor iedereen in gedachte heeft en zijn bevoegdheid leent aan u om u te beschermen en te reinigen.

Bevel = Ik beveel, ik commandeer, ik eis, ik vraag en ik verlang, ik heb de intentie om. (Je hebt het recht om dit te doen voor je zelf en voor de mensen waar je de zorg voor hebt.)

Alles dat niet strookt met het goddelijk plan van mijn totale zijn en mijn leven = alles dat niet in overeenstemming is met het goddelijk plan, dat met het hoogste doel ontworpen is door God/Bron voor alles, zowel collectief en individueel, gekenmerkt door perfectie in gezondheid, in geluk, in bewustzijn, in relaties, enz. (en deze uitdrukking geld dus voor alles dat er niet mee in lijn is, of ertegen is en het speciaal voor u bestemde plan.)

Het gehele zijn = het totaal van zijn, zowel uw persoonlijkheid (fysiek, ethisch, emotioneel, geestelijk) als de ziel en de hogere spirituele zelven en alle subdelen die u maken dat u bent wie u bent.

Beïnvloeden, hebben beïnvloed of van plan zijn te beïnvloeden = in het heden, verleden en voor toekomstige pogingen tot beïnvloeden.

Om voor het even op welke wijze = om het even op iedere mogelijke wijze, direct of indirect, allesomvattend tot iedere graat, groot of subtiel, direct of indirect door anderen.

Wezens = wezens, ontlichaamden, ronddolende zielen of levensvormen op ieder niveau van werkelijkheid.

Parasiterende wezens = dit kunnen mensen of gelijksoortige levensvormen zijn, die in uw persoonlijkheid wonen, alsof het hun eigendom is en dit kan tot veelvoudige of semi-veelvoudige persoonlijkheden leiden, die u beroven van uw ervaringen als ze deze overnemen.

Psychische parasieten = dit kunnen allerlei soorten van schepselen zijn, die u bijna overall kunt oppikken.

Drugs entiteiten = een vreemd type levensvorm dat voort leeft door het gebruik van drugs en het gebruik van onverschillig welke soort ook motiveert. Het kan worden opgepikt door het gebruik van elk type van drugs, van welke aard ook, recreatief of farmaceutisch, zelfs indirect door een moeder aan haar ongeboren kind.

Gedachtevormen = een massa van geestelijke en emotionele en soms etherisch bezieling, die een dynamisch gedrag hebben en om het even te doen wat hun schepper heeft opgedragen om te doen. Mensen creëren doorlopend gedachtevormen of zij zich dat nu realiseren of niet. Zij kunnen goede of slechte gevolgen hebben, afhankelijk van waaruit ze oorsprong vinden.

Psychisch mechanismen = deze zijn geestelijk, emotioneel en/of ethische hulpmiddelen die specifieke functies hebben en zeer precies toegesneden zijn. Ze kunnen mogelijkheden verbeteren wanneer ze met goede bedoelingen zijn gemaakt. Ze kunnen capaciteiten blokkeren en grote schade berokkenen wanneer ze zijn gemaakt voor slechte doeleinden. Gemiddeld zo’n 30% van de mensen heeft ze soms. Een andere naam ervoor is implantaat, maar dan gemaakt uit een niet-stoffelijk materiaal.

Psychische Implantaat = een lichamelijk (niet stoffelijk) mechanisme, dat bij iemand wordt ingebracht. Het wordt benoemd voor betere specificatie en zo een grotere doeltreffendheid in het reinigingsproces.

Koorden = energetische banden, koorden of draden, zoals verbindingen tussen mensen die op een of ander manier met elkaar zijn verbonden. Ze kunnen goed zijn of slecht. Het bevel is ontworpen om slechts de schadelijke te verwijderen.

Vervloekingen = dit zijn sterke negatieve gedachtevormen hoofdzakelijk op een geestelijk niveau. Mensen creëren ze in onwetendheid en zetten ze op mensen, wanneer ze deze uiterst gevoelloos beoordelen. Ze kunnen zeer schadelijk zijn.

Betoveringen = dit zijn sterke emotionele gedachte vormen, die gewoonlijk mensen verleiden tot zaken die ze normaal niet zouden doen. 

Hekserij = een intentie om enig aspect van een persoon of zijn leven te ontaarden.

Psychisch robots = een robot op niet stoffelijk niveau gecreëerd en die gebruikt wordt voor kwaadwillende doeleinden.

Beperkingen = energie vormen welke geplaatst worden in het energiesysteem van iemand om beperkingen of remmingen van een bepaalde soort te geven.

Zwarte magie = (ritueel of niet rituele intentie, welke in strijd is met iemands vrije wil en het goddelijk plan en/of schadelijk en/of manipulerend is.

Psychotische beïnvloeding = beïnvloeding afkomstig van elektronische apparatuur, welke opgevangen wordt, versterkt wordt met dirigerend oogmerk. Dit kan voor een persoon zijn, maar ook voor een heel volk.

Kosmisch kwaad = het kwaad dat zich bevind boven het Logoic Plane, zie de 7 niveaus van bestaan, geïntegreerd met andere systemen, stralen en dimensies 7 planes.

“het stimuleren van uit het verleden opgewekte” = we hebben gewoonlijk een reservoir van schadelijk karma uit het verleden in voorraad, dat op enige manier in evenwicht gebracht moet worden.

“alles dat ogenschijnlijk licht is, maar dat niet echt is” spreekt voor zich.

“Het intensiveren van de problemen die niet in overeenstemming zijn met het goddelijk plan” spreekt voor zichzelf.

Controle lijnen = dit zijn energetische "koorden" die worden gebruikt om iemand te controleren en of te manipuleren.

Programmeringen onder en boven de bewustzijnsdrempel = programmeringen gedaan op een onderbewust of superbewust niveau (buiten het bewuste om).

Trillingen = vibraties, bewegingen, voor zover deze schadelijke invloeden zijn.

Patronen = dit zijn combinaties van trillingspatronen, die in de context van het bevel schadelijk zijn.

Krachten = dit zijn gerichte energieën, die binnen de context het bevel schadelijk zijn.

Energieën = dit zijn alle schadelijke energieën die er zijn, binnen de context van het bevel.

“Alles van voornoemde dat zich vermomd heeft en voordoet als iets van mezelf” = spreekt voor zichzelf.

"Alles voornoemd dat geïntrigeerd is met mijn zijn, maar dat niet strookt met mijn goddelijk plan" = spreekt voor zich.

”Alles voornoemd dat door middel van andere personen of wezens of andere voorwerpen naar me toekomt of via andere personen of gebeurtenissen tijdens mijn leven” = spreekt voor zichzelf.

“Alles voornoemd dat in te toekomst op een voorgeprogrammeerd moment geactiveerd zal worden” = spreekt voor zich zelf.

Niveau van het Licht van de spirituele Ziel = het licht aan het einde van de tunnel dat normaal gesproken beschikbaar is voor de mensen na een bijna dood ervaring. Het is een plaats van helen, positieve transformatie en een hereniging met het Hoger Zelf.

Niveau van het Goddelijk Licht = dit is een niveau hoger dan dat van de Ziel; het bevat Christus/Boeddha/Godsliefde/Krhisna/Maitrya/Mohammed bewustzijn enz bevat en het is een helende plaats voor de zwartste wezen.

Dimensie van het Kosmische Licht = de dimensie het niveau van de Kosmische Christ enz plaats waar Kosmisch kwaad wordt geheeld.

 (En nog een keer. Als het volgende bizar lijkt . . .

Overweeg dan het feit dat alle radio muziek van klassiek tot heavy metal, alle TV uitzendingen van nieuws tot films, zowel mooie films, als horror films en miljoenen gesprekken van mobieltjes tegelijkertijd, op dit moment de lucht gebruiken, rondom uw lichaam. Deze energieën gaan ook door uw lichaam, op dit moment, onzichtbaar, onhoorbaar, zonder dat u dat merkt. De reden dat het geen effect heeft is omdat het niet speciaal op u gericht is, maar op de radio en de TV.

Dit bevel (of eerdere versie ervan) is gedurende 19 jaar, meerdere keren per dag gebruikt en doorlopend verfijnt tot de huidige versie om maximale effectiviteit te verkrijgen.

Het wordt op verdeeld over meerdere regels weergegeven voor een groter gemak.
Doe het serieus, aandachtig en met zuivere intentie.

 

Het Bevel voor Zelfreiniging en Onderhoud:

"Met de macht van de Universele Krachten van het Licht,

IK laat

  alle overeenkomsten los, die niet in stroken met mijn
  goddelijk plan voor alle niveaus, bewust, onderbewust en
  superbewust, doorheen alle tijden en dimensies,

en met de macht van de Universele Krachten van het Licht
IK beveel:


  alles dat niet strookt met het goddelijk plan
  van mijn totale zijn en leven,
  inclusief: alles dat mij beïnvloed, heeft beïnvloed
  of voornemens is om mij te beïnvloeden
  op welke wijze ook, direct of indirect:

en alles dat me afschermt van, afleidt van,
of interfereert met dit bevel;
inclusief:

  alle wezens, parasiterende wezens, psychische parasieten,
  drugs entiteiten, gedachtevormen, psychische mechanismen, psychisch
  implantaten, koorden, vervloekingen, betoveringen, beheksingen,
  psychisch robots, beperkingen, zwarte magie in welke vorm ook,
  psychotronische beïnvloeding, kosmisch kwaad, het stimuleren 
  van in het verleden opgewekte schadelijke karma,
  alles dat ogenschijnlijk licht is, maar dat niet echt is, verhevigen van
  mijn problemen die niet in overeenstemming zijn met het goddelijk plan,
  controle lijnen, programmeringen onder en boven het bewustzijnsdrempel,
  intenties, trillingen, patronen, krachten, energieën,
  alles voornoemd dat zich vermomd voordoet als onderdeel van mijn zijn,
  alles voornoemd dat geïntegreerd is in ons of een van ons zijn, maar dat
  niet strookt met ons goddelijk plan, alles voornoemd dat door middel van
  andere personen of wezens of andere voorwerpen naar ons toekomt of
  gebeurtenissen tijdens ons leven. Alles voornoemd dat in de toekomst
  geprogrammeerd is om geactiveerd te worden en al het andere dat niet
  niet strookt met het goddelijk plan, op enige of alle niveaus van bestaan,
  bekend en onbekend of onbenoemd;

om los te laten
van ieder van ons en alle wezens en dingen

  en te gaan naar de dimensie van het Licht van de Spirituele Ziel
  of te gaan naar de dimensie van het Goddelijk Licht
  of te gaan naar de dimensie van het Kosmische Licht,
  al naar gelang het Hoogste Goed, nu en gedurende een week!"

Denk eraan dit minstens een keer per week te doen. Neem een hiervoor vaste dag. B.v. op de zondags als eerste of voor je naar bed gaat. De Universele Krachten van het Licht zullen overeenkomstig je intentie handelen per keer gedurende een week. U dient er een moment voor vrij maken om te laten zien dat u nog steeds beschermt en vrijgemaakt wilt zijn en blijven, dit omdat ze uw vrije wil zullen volgen.

 

De beste manier voor het geven van het Bevel.

Als eerste zou u de dienst van de Energetische Werkelijkheid moeten doen. service #1 Complete zuivering, Schoonmaak en Heling. Dit zal alle tussenkomende invloeden ontruimen en je een schone start geven. Nochtans zal u spoedig daarna opnieuw beginnen met het oppikken van nieuwe invloeden en spoedig bijna op het oude beginpunt terug zijn. Dus wat je eigenlijk moet doen is het bevel ieder dag gebruiken. Hoewel, het Algemene Reinigings en Onderhoudsbevel het beste werkt in combinatie met andere Zuiverings en Beschermingstechnieken. We noemen dat hier de Trillingsstaat. Het is een zeer belangrijke techniek, welke, als men deze leert alle indringende schadelijke invloeden zal wegblazen, hoewel dit zal slecht voor korte tijd zijn. Het Algemene Zuiverings en Onderhouds bevel zal de meeste indringende invloeden voor altijd verwijderen en naar het Licht sturen om nooit meer terug te komen.
Dus wanneer u deze twee combineert, krijgt u volledige bescherming.
De Trillingsstaat ontruimt alles tijdelijk en het Algemene Reinigings en Onderhoudsbevel brengt alles waar u van gezuiverd bent permanent naar het Licht. Zodat u ze dus samen wilt doen. Het is gemakkelijk en met wat oefening kost het u slechts een minuut om te doen zodra u het door hebt. U zult zich geweldig voelen!

Hier is hoe u in de Trillingsstaat komt. Leer dit eerst en voeg het dan tegelijkertijd toe aan het bevel.

 

Zelfreinigingsmethode, Deel Twee:


In trilling komen voor bescherming

Er bestaat een methode om uw veld schoon te maken en uzelf tegen externe indringers te beschermen. Dit word genoemd de Trillingsstaat. Staande is de gemakkelijkste manier om het te leren.

Verbeeld u een schijf van bijna een meter in doorsnede, die bestaat wit licht en zo’n 3- cm boven uw hoofd hangt (als het visualiseren u moeilijk afgaat, is het genoeg uw intentie erop te richten).

Beweeg het langzaam naar beneden door je lichaam naar zo’n 30 cm onder je voeten.

Breng het terug naar boven uw hoofd, vervolgens weer terug naar beneden, herhaal dit op en neer gaan, terwijl u de sneltijd steeds verder verhoogd op een zodanig wijze dat er op een zeker moment de schijf zich overal bevind of dat uw attentie overal is en u dan een kolom van vibrerende energie gemaakt heeft, die door uw lichaam gaat en u omgeeft. Een kolom van 30cm boven tot 30 onder tot 30 cm rondom uw lichaam. Als u dit gedaan heeft hou het dan een poosje vast. Het zal elke van buitenkomende indringer wegblazen. Ontwikkel de mogelijkheid om deze kolom Licht aan en uit te zetten op het moment u dat wilt of op het moment dat u het nodig heeft.

(Ik leerde de Trillingsstaat Beschermings Methode van IIPC/IAC, the International Institute of Projectiology and Conscientiology / the International Academy of Consciousness.
Hun komt alle eer toe. Zie www.iacworld.org/English/Resources/FAQs/VibrationalStateFAQ.asp mail: nederland@iacworld.org )
 

*Combineer de Trillingsstaat met het Bevel!*


Zet de Trillingsstaat aan en terwijl je dit vasthoudt, doe je het Algemene Bevel voor Reiniging en Onderhoud, je kunt dit hardop doen of met je innerlijke stem.  Hou de Trillingsstaat nog een minuut langer vast als klaar bent met Bevel.
Je hebt nu jezelf volledig gereinigd van iedere en alle tussenkomende invloeden, waardoor je permanent lastiggevallen bent. Het beste is om later op de dag nog een minuutje vrij te maken en het nogmaals te doen of te volgende dag, dit om vrij te blijven van indringers. Door dit iedere dag te doen zul je je hele wezen en je energetisch veld vrij houden en schoon houden en zal je je veel beter voelen, blijer zijn, een stuk gezonder zijn en een stuk capabeler in de zaken die je wilt doen. Vanaf nu, neem een of twee minuten en doe het minstens een keer per dag. Doe het wanneer je je misserabel voel en merk het verschil op. Doe het zeker als het je niet aanlokt om te doen, omdat dat een signaal is dat je mogelijk een parasiterende ontlichaamde hebt opgelopen, die niet van je verwijdert wilt worden. En weer, doe het ieder dag en bemerk de resultaten. Gewoon zoals wij ook iedere dag een minuut nemen om onze handen moeten wassen is het nog belangrijker om een minuut te nemen en ons hele energetisch systeem en wezen iedere dag te wassen.

 

Bevel van Reiniging en Onderhoud voor iemand anders.

Het is prima om dit voor iemand anders te doen, als je hun wettelijke beschermer bent, als ze ermee akkoord zijn dat je voor ze zorgt, als je aan ze gekoppeld bent of een partner bent van ze, als ze een gezinslid van je zijn of als de schadelijke invloeden die ze hebben jou hebben beïnvloed of willen beïnvloeden. Creëer de Trillingsstaat om je heen, breidt het uit tot het hen ook omvat, terwijl je het nog om jezelf heen hebt en zeg het bevel.

Het staat gemakt staat het onder elkaar in regels aparte.
Doe het serieus met attentie en zuivere intentie.

Als je zegt “wij” beschouw het dan als jouw en zijn/haar Hoger Zelf.

"Met de macht van de Universele Krachten van het Licht, laten wij
  alle overeenkomsten los, die niet stroken met het goddelijk plan
  voor alle niveaus, bewust, onderbewust en superbewust,
  los doorheen alle tijden en dimensies,

en met de macht van de Universele Krachten van het Licht
We bevelen:

  alles dat niet strookt met het goddelijk plan
  van ons totale zijn en onze levens,
inclusief:

  alles dat ons beïnvloed, heeft
  beïnvloed of voornemens is om te beïnvloeden 
  op welke wijze ook voor ieder van ons, direct or indirect:

en alles dat ons afschermt van of afleidt van, of interfereert met dit bevel;
inclusief:

  alle wezens, parasiterende wezens, psychisch parasieten,
  drug entiteiten, gedachtevormen, psychisch mechanismen, psychisch
  implantaten, koorden, vervloekingen, betoveringen, beheksingen,
  psychisch robots, beperkingen, zwarte magie in welke vorm ook,
  psychotronische beïnvloeding, kosmisch kwaad, het stimuleren van in
  het verleden opgewekte schadelijke karma voor een of ieder van ons,
  alles dat ogenschijnlijk licht is, maar dat niet echt is,
  verhevigen van ons of een van onze problemen die niet stroken
  overeenstemming zijn met het goddelijk plan,
  controle lijnen, programmeringen onder en boven het bewustzijnsdrempel,
  intentes, trillingen, patronen, krachten, energieën,
  alles voornoemd dat zich vermomd voordoet als onderdeel van ons zijn of
  dat van een van ons beide zijn,
  alles voornoemd dat geïntegreerd is in ons zijn, maar niet strookt met het
  goddelijk plan voor ons,
  alles voornoemd dat naar ons of een van ons toekomt door middel van andere mensen of     door    andere personen of voorwerpen of andere door andere personen naar ons of een
  van ons toekomt of door gebeurtenissen tijdens ons leven of alles voornoemd dat in de       toekomst geprogrammeerd is om geactiveerd te worden en al het andere dat niet
  strookt met het goddelijk plan, in enige van alle dimensies van het bestaan,
  bekend en onbekend of onbenoemd;

om los te laten
  van alles en ieder van ons en alle wezens en dingen

  en te gaan naar de dimensie van het Licht van de Spirituele Ziel
  of te gaan naar de dimensie van het Goddelijk Licht
  of te gaan naar de dimensie van het Kosmische Licht,
  al naar gelang het Hoogste Goed, nu en gedurende een week!"

Denk eraan dit minstens een keer per week te doen. Neem een vaste dag hiervoor om dit te te doen b.v. zondags als eerste of voor je naar bed gaat. De Universele Krachten van het Licht zullen overeenkomstig je intentie handelen gedurende een week per keer. U moet er een moment voor vrij maken om te laten zien dat je nog steeds beschermt en vrijgemaakt wilt blijven, omdat ze uw vrije wil zullen volgen.

 

Bevel Reinigings en Onderhoud voor een organisatie.

Het staat in volgorde op meerdere regels voor het gemak.

Doe het serieus met attentie en zuivere intentie.

(Vervang 'Bedrijf.' Met de naam van uw bedrijf, stichting of organisatie.)

"Met de macht van de Universele Krachten van het Licht, voor 'Bedrijf.',
wij laten
  alle overeenkomsten los, die niet in stroken met mijn
  goddelijk plan voor alle niveaus, bewust, onderbewust en
  superbewust, doorheen alle tijden en dimensies,

en met de macht van de Universele Krachten van het Licht
Wij bevelen:      

  alles dat niet strookt met het goddelijk plan
  van “bedrijf” en haar/zijn doelstellingen en voortbestaan,
inclusief:  alles dat het beïnvloed, heeft
  beïnvloed of voornemens is om het te beïnvloeden
  op welke wijze ook, direct of indirect:

en alles dat me afschermt van, afleidt van, of interfereert met dit bevel;
inclusief:
alle wezens, parasiterende wezens, psychische parasieten,
  drugs entiteiten, gedachtevormen, psychische mechanismen, psychisch
  implantaten, koorden, vervloekingen, betoveringen, beheksingen,
  psychisch robots, beperkingen, zwarte magie in welke vorm ook,
  psychotronische beïnvloeding, kosmisch kwaad, het stimuleren
  van in het verleden opgewekte schadelijke karma voor het “bedrijf”,
  alles dat ogenschijnlijk licht is, maar dat niet echt is, verhevigen van
  problemen voor “bedrijf” die niet stroken het goddelijk plan,
  controle lijnen, programmeringen onder en boven het bewustzijnsdrempel,
  intenties, trillingen, patronen, krachten, energieën,
  alles voornoemd dat zich vermomd voordoet als onderdeel van “bedrijf”,
  alles voornoemd dat geïntegreerd is in met “bedrijf”, maar dat niet strookt
  met het goddelijk plan ervoor, alles voornoemd dat door middel van
  andere personen of wezens of andere voorwerpen “bedrijf” toekomt of
  gebeurtenissen tijdens het bestaan van “bedrijf”.
  Alles voornoemd dat in de toekomst geprogrammeerd is om geactiveerd
  te worden en al het andere dat niet strookt met het goddelijk plan, 
 op enige of alle niveaus van bestaan, bekend en onbekend of onbenoemd;

om los te laten
  van het en alle wezens en dingen

  en te gaan naar de dimensie van het Licht van de Spirituele Ziel
  of te gaan naar de dimensie van het Goddelijk Licht
  of te gaan naar de dimensie van het Kosmische Licht,
  al naar gelang het Hoogste Goed, nu en gedurende een week!"

Denk eraan dit minstens een keer per week te doen. Neem een vaste dag hiervoor om dit te te doen b.v. zondags als eerste of voor je naar bed gaat. De Universele Krachten van het Licht zullen overeenkomstig je intentie handelen gedurende een week per keer. U moet er een moment voor vrij maken om te laten zien dat je nog steeds beschermt en vrijgemaakt wilt blijven, omdat ze uw vrije wil zullen volgen.

 

Als de schadelijke invloeden niet weggaan als u de Trillingsstaat en het Reinigingsbevel heeft gegeven, oefen er dan op om de Trillingsstaat intenser te kunnen doen en zorg ervoor dat u de woorden die gebruikt worden in het bevel goed begrijpt en dat u het uitspreekt op een serieuze manier en met een sterke wil. Als ze hierna nog blijven ga naar de pagina Additionele Reiniging en Bescherming in ongebruikelijke situaties en gebruik de daar gehanteerde methodes samen met de Trillingstaat (tegelijkertijd). Blijft u problemen houden kunt u contact opnemen met de auteur, zie de volgende paragraaf.

 

Als u extra bescherming en reiniging nodig heeft, voel u dan vrij om contact op te nemen met de auteur voor een persoonlijke sessie. Deze service in het Engels is te bereiken via deze link: Personal and Business or Project Energetic Spiritual Protection

 

Legal Disclaimer.
© Copyright 1996-2006 Energy Reality.
All Graphic Images are protected with Digimarc Watermarks.
Graphic Images may not used for any commercial purpose or on any website without the written permission of Energy Reality. "Energy Reality(SM)" and "Higher-Vision(SM)" are service marked.

 
 

Van de website Pranja

Sluit pagina zelf