cookieassistant.com
 
 DVD Aanraders Staya Erusa ******
 Home

 · Welkom op deze site
 
 Informatie
Website: Voorbij de dood

Bestel 1:

 Staya Erusa
Staya Erusa
1

 

Bestel 2:

 Staya Erusa
Staya Erusa 2
Harry Beckers

woestijnruiters.jpg

 

 Staya Erusa
Staya Erusa DVD
Net als de website en de lezingen is het doel van deze docu-film het in kaart brengen van het bewustzijn en daarmee de onsterfelijkheid van de mens aan te tonen. Met hopelijk als resultaat dat men de angst voor de dood kan loslaten en de zin van het (huidige) leven gaat ervaren.Staya Erusa is vooral een boodschap, toevallig in de vorm van een film. Een film over het bewustzijn van de mens.

Staya Erusa geeft inzicht in ons evolutieproces vanaf het ontstaan van het leven op aarde tot aan het einddoel van 's mens bestaan.

Op indrukwekkende wijze worden we in de film vriendschappelijk bij de hand genomen (voice-over: Jeanne Kooijmans & Henk van Ulsen) en geleid door het onmetelijke universum waar de mysteries van leven en dood worden verklaard.Via beelden en animaties krijgen we antwoorden op vraagstukken als schizofrenie, psychose, Down syndroom, reďncarnatie, karma, dementie, depressie, processen van overlijden, Hiernamaals, mediums etc. Maar ook de consequenties van bijvoorbeeld orgaandonatie, euthanasie en zelfdoding komen aan de orde. Ook een antwoord op de werkelijk oorzaak van de opwarming van de aarde. Dat er leven is op alle planeten.... En dat alles in 75 minuten...

We gaan zeker anders denken als we beseffen dat we met onze gedachten zélf al het leed en ellende op aarde veroorzaken. Ook het natuurgeweld.

Een wereldwijde omslag zou er kunnen plaatsvinden als blijkt dat ieder van ons al duizenden levens heeft geleefd en dat we zélf ooit alle rassen waren en in alle religies.Staya Erusa is een film van Ronald Jan Heijn, Harry Beckers en Claudia Bredewold geproduceerd voor de stichting Fase Drie.

Aan de film werkten o.a. mee: Theo Ordeman, Karel H. Hille, Micha Klein, Henk van Ulsen, Jeanne Kooijmans, Edwin Frinking, Hélčne Wiesenhaan, Daniël van Zweden en nog vele anderen....

Thema's

Het zal duidelijk zijn dat een uitgebalanceerd samenspel tussen vorm en inhoud een belangrijk onderdeel essentieel is.

In deze film komen een 18-tal thema's aan de orde:

1. Ontstaan van bewustzijn en leven op aarde.

2. Atlantis

3. bewustzijn en de zin van het leven

4. reďncarnatie

5. processen van overlijden

6. hiernamaals, de zeven bewustzijnslagen

7. geboorte en bewustzijn

8. euthanasie

9. zelfmoord

10. karma, wet van oorzaak en gevolg

11. orgaandonatie

12. schizofrenie

13. depressie

14. psychosen

15. dementie

16. downsyndroom

17. mediums

18. opwarming aarde en milieu

 


Website: Voorbij de dood

Bekijk: De trailer engels

 

Bestel 2:

Bekijk: De trailer engels

 

Website: Voorbij de dood