Met uw bezoek en of uw aanvraag voor een consult bent u akkoord met de volgende aansprakelijkheden en voorwaarde.


Kopieren van de foto;s made by B. linnenbank mag niet zonder toestemming. Zie voorwaarde. Spiritlijn is een prive hobby website en geen zakelijke ondernemingen.
Zo ook is dit ten aan zien van de consulten.
Spiritlijn, B.C. Linnenbank is niet aansprakelijk voor enige letsel,schade die men oploopt door de informatie die u bij u zelf toepast en verkregen heeft via deze website en haar,zijn diensten.  U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk wat u met de gegeven gegevens en informatie doet.
Sinds 2002.

Aansprakelijkheid.

www.Spiritlijn.com  en www.spiritvisions.nl is een spirituele en paranormale ontwikkeling site waar u veel informatie kan terug vinden over de werking van deze onderwerpen en tevens terecht kan voor een consult.
Het kopiëren van artikelen of gesigneerde foto's of bewerkingen van en op www.Spiritlijn.com en www.spiritvisions.nl van Bianca Linnenbank mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.
Met de inhoudt van deze website is men zelf verantwoordelijk wat men met de informatie doet. Het opvolgen van de informatie die u vind via deze website is voor uw eigen verantwoordelijkheid.
www.Spiritlijn.com. en www.spiritvisions.nl. Bianca Linnenbank kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid Consulten.

De consult diensten worden uitgevoerd onder hobbymatige diensten. Men is zelf aansprakelijk voor de aanvraag en de afhandeling van een consult mede ook voor de gegeven informatie met wat men hiermee doet of aan treft. De informatie die u verkrijgt via een consult is puur als advies bedoelt.
Men zal nooit gedwongen worden tot het moeten accepteren van de informatie en het hiervan toepassen in uw leven.
Bij het toepassen van de informatie van de door uw aangevraagde consult bent u zelf verantwoordelijk mede ook voor de uitkomst na het toepassen van de gegeven informatie en of schade..
www.Spiritlijn.com.en www.spiritvisions.nl. Bianca Linnenbank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, schade op welk gebied dan ook.

Alle informatie die u deelt met Bianca Linnenbank mag niet gepubliceerd worden en zal niet worden gedeeld met anderen, opgeslagen, gekopieerd en bewaard worden.
Dit zal en mag enkel gebeuren met toestemming van de persoon die het consult aanvraagt of geeft.

Leeftijd.

Voor het aanvragen van een consult behoort men 18 jaar of ouder te zijn.
Onder de 18 jaar mag dit enkel met toestemming van ouder of voogd.

Mede geldt dit ook voor alle aangeboden sms diensten. Deze bevatten geen abonnement.

Aanvraag consult:

U kunt een consult aanvraag aanvragen via diverse methodes. Echter mocht men de kosten te hoog vinden vraag dan gerust hierover informatie.
Er worden geen gratis consulten gegeven mits dit is overeengekomen. Bij overeenkomst buiten de aangeboden consult vormen moet een vrijwillige bijdrage vooraf worden voldaan ivm het niet nakomen van bepaalde mensen hun afspraken om na ontvangst een donatie te voldoen. Ongeacht leeftijd, rang en orde.
 

Ten alle tijden bent u zelf verantwoordelijk wat u met de gegeven informatie doet. Bianca Linnenbank is hiervoor niet aansprakelijk en kan hiervoor ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld.
Bij het niet nakomen van boven genoemde bent u een bedrag van 1000 euro schuldig aan de website beheerster en consulent.

 

Ter akkoord:
20-03-2011 te Swifterbant
B C Linnenbank

 

28-11-2012 : Deze website kan cookies instaleren op uw website van andere diensten. o.a. google reclames, apps zoals een bezoekers teller of ingeinstalleerde scripts.
Wilt u deze niet, dan kunt u deze altijd blokkeren via uw browser.

07-03-2013: Laatste verandering aan de voorwaarde. Deze vervangt alle eerdere voorwaardes en is hierbij ook toepasbaar op de vorige voorwaardes.