Aartsengel Michaël over de Orkaan Katrina

door Celia Fenn

 

 

vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

4 september 2005

Geliefden, de tragedie die zich ontvouwt in New Orleans is er een van grote droefenis. Wij zijn altijd begaan met menselijk lijden en wij bieden jullie onze steun en liefde in deze tijd. Vooral aan diegenen van jullie in de getroffen gebieden en diegenen die in de VS leven.

Wij vragen jullie, als Lichtwerkers, om jullie harten te openen en alle Liefde en Steun te geven die jullie kunnen aan jullie medemensen die nu in pijn en nood verkeren. Het sturen van zegeningen van Licht zal veel helpen. Zoals jullie weten, zijn er Lichtwerkers die de speciale taak hebben om met noodsituaties zoals deze om te gaan en hulp te verlenen op de spirituele niveaus. Zij kunnen in deze tijd ook jullie steun en gebeden gebruiken. Ieder van jullie kan zijn energieën geven via het Wereldwijde Web van Liefde en Compassie.

Waarom Nu? …en de Implicaties

De energie die jullie planeet is binnengekomen is krachtig en transformerend. Zij probeert evenwicht te scheppen door alles bloot te stellen wat niet in evenwicht is. Het is bijna dezelfde golf van energie die in 2001 werd gevoeld tijdens de eerste grote golven van Opstanding. Toen moest de VS het trauma van de 9/11-gebeurtenissen in New York City onder ogen zien en ervaren. De implicaties daarvan waren verstrekkend en worden vandaag nog steeds gevoeld door vele duizenden mensen in het Midden-Oosten en in de VS.

Maar geliefde Lichtwerkers, met name diegenen van jullie in de VS, weet dat de implicaties en de nasleep van de tragedie van New Orleans die zich nu ontvouwen, verderstrekkende en diepere gevolgen zal hebben dan zelfs de tragedie van 9/11.

Zijn transformerende gevolgen op de samenleving van de VS zal immens zijn. En uiteindelijk zal deze transformatie door iedereen op de planeet op positieve manieren worden gevoeld.

De Beproeving: Het Hart of het Hoofd

Diegenen die nu hun leven hebben gegeven, hebben dat gedaan zodat diegenen die achterblijven de gelegenheid kan worden gegeven om van het Hoofd naar het Hart te verplaatsen voor wat betreft hun reacties en tegenmaatregelen.

Zullen jullie als planetaire samenleving reageren vanuit het Hart? En wat betekent dat?

De reactie op de 9/11-gebeurtenissen was inderdaad om de harten te openen en de Onvoorwaardelijke Liefde van velen naar voren te brengen. Mensen werden wakker geschud door de manier waarop een enkele gebeurtenis de wereldwijde realiteit kon beïnvloeden. Na de tsunami openden nog veel meer hun harten en stuurden liefde en materiële steun via het Wereldwijde Web dat werd ontwikkeld om zulke liefdevolle inspanningen te ondersteunen.

Echter, vele van de “oplossingen” waar jullie als volk mee kwamen waren gebaseerd op angst, woede en geld. De “oorlog tegen terrorisme” die zich heeft verspreid om nog meer lijden te veroorzaken, is één voorbeeld. En jullie als volk zien het geven van geld als de meest effectieve manier om anderen in nood te helpen. Het is effectief, dat is waar. Maar het Hart weet dat alleen het geven van jullie zelf en van jullie energie een werkelijke reactie is van het hart. En meer geven dan geld, geven van jullie liefde en het delen van jullie bekwaamheden en talenten voor het hogere goed. Laat het niet allemaal over aan de autoriteiten maar vind manieren, naast het eenvoudig geven van liefde, om positieve en genezende energieën naar dat gebied te sturen. Wat een verschil zouden jullie zien als elk persoon op de planeet op de een of andere manier licht en liefde zou sturen! Zouden deze lijdende mensen niet de warme omarming voelen van de meelevende energie van hun medemensen? Dit is de Vijfde Dimensie. Positieve gedachten en energieën kunnen wonderen van liefde en compassie scheppen.

Jullie worden beproefd, vooral diegenen in de VS, om op vele manieren van jullie zelf te geven, en te beseffen dat jullie oplossingen van het hart moeten komen. Sta niet toe dat angst en woede jullie reacties zijn, maar voel empathie en liefde voor alle betrokkenen. Denk ook aan andere manier dan geld om deze mensen verlichting te brengen. De planeet zoekt evenwicht en liefde. De mensen in New Orleans zijn niet de “vijand” of “slachtoffers” van ver weg. Zij zijn jullie eigen mensen en zij hebben jullie steun en zorg en liefde en gebeden nodig. Jullie zijn Eén Familie.

Het Vrijgeven van Liefde: De Reacties van het Hart

De sleutel tot het vrijgeven van Wereldwijde Onvoorwaardelijke Liefde is op dit moment in handen van het volk van de VS; kunnen zij zich in hun harten verplaatsen en volledig begrijpen wat deze beproevingen en veranderingen betekenen?

Als jullie dat nu tot stand kunnen brengen dan zal de transformatie op wereldwijde schaal snel en intens zijn. Het ligt nu in jullie handen als de mensen van de VS, als spirituele leiders op de planeet. En op dezelfde manier in ieder persoon op de planeet die zijn liefde en steun geeft in deze tijd van tragedie en nood. Want wat in jullie individuele harten leeft, zal nu verschijnen. Wij weten dat jullie klaar zijn om naar jullie harten te gaan en de ware betekenis van Onvoorwaardelijke Liefde en Acceptatie als leden van de Ene Menselijke Familie tot uitdrukking te brengen.

 
  In één seconde
Een zonlicht door de wolken heen

Eenzaam met jou is mooier dan
Een eeuwigheid alleen

Ik was bang om lief te hebben
En mijn hart heeft stil gestaan
Maar met jouw armen om mijn middel
Kan ik de wereld aan

Dansen op de sterren
Vier seizoenen in één nacht
Dit is één seconde
Los zijn van de zwaartekracht
Lopen op het water
Zonlicht zien voor dag en dauw
Vliegen zonder vleugels
Allemaal door jou

Jij deelt me jouw geheimen
Dat is alles wat ik horen wou

Ze waren veilig bij me
Maar ik deel ze moeiteloos met jou

Mijn gedachten en mijn dromen
Zijn alleen op jou gericht
Ik spring lachend in het diepe
Met m’n ogen dicht

Dansen op de sterren
Vier seizoenen in één nacht
Dit is één seconde
Los zijn van de zwaartekracht
Lopen op het water
Zonlicht zien voor dag en dauw
Vliegen zonder vleugels
Allemaal door jou

Hee hee hee…

Dansen op de sterren
Vier seizoenen in één nacht
Dit is één seconde
Los zijn van de zwaartekracht
Lopen op het water
Zonlicht zien voor dag en dauw
Vliegen zonder vleugels
Allemaal door jou

Eenzaam met jou is mooier
(Dansen op de sterren)
Dan in de eeuwigheid alleen
(Vier seizoenen in één nacht)
Dit is voor één seconde
Los zijn van de zwaartekracht
Ik voel me veilig bij je
(Lopen op het water)
Jouw armen om mijn middel
(Zonlicht zien voor dag en dauw)
Vliegen zonder vleugels)
Allemaal door jou
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Copyright © 2005 Ditrianum Media Center
Alle rechten voorbehouden

Home