Huub fest: fibromyalgie omgaan met weke-delenreuma
(gegeneraliseerd pijnsyndroom)

 

Eind december 2011 ligt het boek fibromyalgie omgaan met weke-delenreuma (gegeneraliseerd pijnsyndroom)

in de boekhandel in Nederland en België. (6e druk)
Ook al is deze een zesde druk, tóch is er zéér veel veranderd.
Groter van formaat, meerdere pagina’s, méér artikelen.
 
In dit boek kan men onder andere vinden:
De nieuwe diagnostische criteria (Prof. Dr. Rinie Geenen)
Verhalen van lotgenoten,
Ontspanningsoefeningen en vele tips om het leven te veraangenamen,
De nieuwe pijnlijst en zeer veel interessante onderwerpen.
 
Het is een positief boek, bedoeld voor lotgenoten, huisartsen, specialisten, verzekeringsinstellingen,
verplegend personeel, familieleden, vrienden en kennissen. Kortom voor iedereen die
met fibromyalgie te maken heeft of krijgt en voor allen die mensen met fibromyalgie
een warm hart toedragen.
 
ISBN: 97 890 202 06296
uitgeverij: ANKHHERMES.
 
Vriendelijke groet
 
 
 
 
Terug naar boekenshop                             Terug naar community